Joensuun VPK- Historia

Teemu tietää, miten tuli talttuu
VPK: Vapaapalokunnat ovat tärkeä osa pohjoiskarjalaista pelastustointa.

Vapaapalokuntien merkitys Pohjois-Karjalan alueen palo-
ja pelastustoiminnassa on merkittävä.
- Esimerkiksi Joensuun alueen vapaapalokuntalaisia
käytetään apuna lähes viikoittain erilaisissa
hälytystehtävissä, kertoo Pohjois-Karjalan
pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jorma Parviainen.
Joensuun toimialueella virkatyönä palo- ja
pelastustoimintaa suorittavaa palokuntaa avustavat
Joensuun, Lehmon, Selkien ja Reijolan vapaapalokunnat.
Neljässä vapaapalokunnassa jäseniä on yhteensä yli 60.
Vapaapalokunnan rooli pelastustehtävissä riippuu siitä,
minkälainen sopimus kyseisen VPK-yhdistyksen ja
pelastuslaitoksen välillä on tehty. Rooli voi vaihdella
kaluston huollosta päivystystehtäviin. Myös yksittäisen
vapaapalokuntalaisen saamalla koulutuksella on
merkitystä pelastustehtäviä jaettaessa.
- Jos vapaapalokuntalainen on suorittanut
savusukelluskurssit, sammutustyökurssit,
pelastustyökurssit ja ensiapukurssit, häntä voidaan
käyttää apuna lähes kaikenlaisissa hälytystehtävissä,
Parviainen kertoo.
Vain vaarallisten aineiden käsittelyyn ja
sairaankuljetukseen liittyvät tehtävät on jätetty
täysin viran puolesta työskentelevien vastuulle.


Ikääntyvä kalusto VPK:n käyttöön

Joensuun toimialueen vapaapalokunnista yksikään ei ole
niin sanottu ensimmäisen lähdön vapaapalokunta, joka
menisi tehtäväpaikalle ensimmäisten mukana. VPK:n
tehtävänä onkin usein lisäavun antaminen tai
reservipalokuntana toimiminen.
- Jos joensuussa on omakotitalo tulessa, tarkoittaa se
käytännössä sitä, että paloasema jää tyhjäksi, kun
kaikki yksiköt ovat paloa sammuttamassa. Tällöin avuksi
hälytetään vakinaisen palokunnan vapaavuorolaiset sekä
Joensuun VPK, pelastusjohtaja Parviainen selvittää.
Kun Pohjois-Karjalan pelastuslaitos uusii kalustoaan,
entinen kalusto kierrätetään vapaapalokuntien käyttöön.
Vapaapalokunnan käytössä oleva kalusto on täysin
toimivaa, joskaan ei aina aivan uusinta vuosimallia.
Turvallisuudesta ei kuitenkaan tingitä.
Vapaapalokuntalaisen henkilökohtaiset varusteet ovat
samanlaiset kuin vakinaisilla palomiehillä.
Joensuun alueen vapaapalokunnat saavat toimintaansa
Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta asiantuntevan
koulutuksen lisäksi myös suoraa taloudellista tukea.
Pelastusjohtaja Parviaisen mukaan VPK-toiminta on
tarpeellista vielä tänäkin päivänä.
- Arvostamme suuresti vapaaehtoisten apua.
Vapaapalokuntien toiminta on erittäin tärkeä osa
pohjoiskarjalaista pelastustointa.
Joensuun vapaapalokunnassa on tällä hetkellä
kolmisenkymmentä jäsentä. Aikuisia on 20, joista 15 on
mukana varsinaisissa hälytystehtävissä.
- Mukaan mahtuisi lisää etenkin täysi-ikäisiä
henkilöitä, sillä hälytystehtävässä mukana olevan on
oltava 18 vuotta täyttänyt, kertoo Joensuun VPK:n
puheenjohtaja Arvi Lauronen.
Vuosien varrella jäsenten määrä on Laurosen mukaan
päässyt hieman laskemaan, kun osa jäsenistä on joutunut
muuttamaan Etelä-Suomeen koulutuksen ja töiden perässä.


Rasvakattilan saan kyllä sammumaan

Joensuun VPK:ssa toimii kymmenhenkinen nuorten osasto,
jonka jäsenet ovat iältään 9-16-vuotiaita. Mukana on
myös yksi tyttö.
Varsinaisiin hälytystehtäviin eivät juniorit ikänsä
puolesta vielä pääse, mutta pelastustehtävissä
tarvittavia taitoja opetellaan viikoittaisissa
tapaamisissa.
Yksi innokkaista VPK-nuorista on lehmolainen
Teemu Lasaroff.
- Kolme vuotta sitten näin televisiossa
vapaapalokunnasta kertovan ohjelman.
- Sen jälkeen menin isän innostamana mukaan toimintaan,
Teemu kertoo.
Kolmen VPK-vuotensa aikana Teemu on saanut harjoitella
niin palavien roskapönttöjen sammuttamista kuin
tärkeitä ensiaputaitojakin.
Vapaapalokuntaharrastuksesta voi olla hyötyä vapaa-
ajallakin.
- Jos roskis tai rasvakattila syttyy palamaan, niin
kyllä minä sellaisen saan sammumaan.
Millainen henkilö sitten pärjää vapaapalokunnassa?
- Pitää olla reipas ja kiinnostunut
sammutustoiminnasta. Sen verran pitää olla voimaa, että
jaksaa noita letkuja siirrellä, Teemu toteaa.
- Paitsi kyllä ne vanhemmat kaverit tarvittaessa
auttavat, syksyllä seiskaluokalle siirtyvä Teemu lisää.